Az adásvételi szerződés mely alapján az eladó terméket ad el a vevő részére kötelező érvényű megrendelés alapján jön létre. Kötelező érvényűnek számít e-mail-ben, vagy telefonon történő megerősítés, mely az elektronikus megrendelés után történik (a megrendelése kézhezvételéről szóló e-mail nem minősül kötelező érvényűnek). Ezt a kapcsolat felvételt az eladó kezdeményezi, miután ellenőrzi a termék elérhetőségét, és a szállítás időpontját. Az eladó által megerősített megrendelés (vagy megrendelés egy része) kötelező érvényűnek számít mind két fél részére, amennyiben nem került sor a megállapodott feltételek megszegésére azon időben mikor a megállapodás köttetett. Fontos feltételnek számít a megrendelés tartalmának megváltoztatása (pontos termék, és ár meghatározás), termék és szállítás ára, kézbesítés formája és időpontja.

  

2. Megrendelés visszavonása

 

Megrendelés visszavonása a vevő részéről.

A vevőnek joga van a megrendelés bármikori indokolatlan visszavonására még mielőtt a megrendelés kötelező érvenyűen megerősítésre kerülne. A kötelező érvényű megerősítés után már csak abban az esetben törölhető a megrendelés, ha az eladó nem teljesíti a szerződésben feltüntetett szállítási feltételeket. A kötelező érvényű megrendelés visszavonása esetében, a vevő köteles megtéríteni az eladónak az ezzel a cselekedettel járó kiadásokat. Az eladó érvényesítheti ezzen jogát a kiadásai megtérítésére olyan termék esetében melyet "megrendelésre" a vevő kérésére kellett beszerezni, vagy abban az esetben, ha a termék beszerzés közben felmutatható kiadások jöttek létre. A törlési díj akár a termék árának az 50%-a is lehet.

 

Megrendelés visszavonása az eladó részéről:

Az eladó jogot tart fenn a megrendelés visszavonására ezen esetekben:

* ha megrendelést nem lehetett kötelezően megerősíteni (hibásan megadott telefon szám, nem elérhető, nem válaszol az e-mail-re, stb.)

* ha terméket már nem gyártják, nem forgalmazzák, elfogyott a raktárról, jelentősen megváltozott a termék ára, 0,-Ft-os vagy hibásan feltüntetett ár esetén. Amennyiben ilyen probléma áll fenn, az eladó haladéktalanul kapcsolatba lép a vevővel a további lépéseket illetően. Abban az esetben ha a vevő már kifizette a termék részleges vagy teljes árát, ez az összeg vissza lesz utalva a számlájára 14 naptári napon belül.

 

 

3. Elállás az adásvételi szerződéstől (csomagküldő szolgálat)

 

Elállás az adásvételi szerződéstől az ügyfél részéről. Azon ügyfélnek aki a gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében vásárol  a hatályos jogszabályok értelmében joga van elállni a szerződéstől az termék átvételétől számított 14 napon belül. Elállási jog gyakorlásának a menete: Figyelembe véve, hogy az elállás esetén az egész szerződés az elejétől törlődik, az ügyfél az eladónak és az eladó az ügyfélnek visszatéríti az összes kölcsönös kötelezettséget.

 

Az eladó a terméket csak abban az esetben köteles visszavásárolni, ha a terméket nem használták, nem láthatóak rajta használat nyomai, és az eredeti csomagolásban van.

 

Ha az ügyfél elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni e-mailben a info@jatekraj.hu - ra, vagy írásban az eladó székhelyére.

 

Az elállásnál szükséges feltüntetni a megrendelés számát, sorszámát, a vásárlás dátumát, csatolni kell a termék megvételéről szóló eredeti számlát, és a számlaszámot melyre a vételár vissza lesz utalva.

 

Ha az ügyfél már átvette a terméket, köteles vissza küldeni az eladó székhelyére, ahol az eladó azonnal ellenőrzi a vissza küldött termék állapotát. Abban az esetben ha a termék nincs az eredeti állapotban, és csomagolásban, az ügyfél köteles megtéríteni az eladónak a termék eredeti állapotba történő visszaállítását, és a terméken keletkezett kárt (hiányos tartalom, sérült csomagolás, használt vagy szennyezett, stb.).

 

Az eladó köteles az elállás esetében az ügyfélnek visszafizetni a már kifizetett vételárat vagy annak egy részét.

 

Az eladó a vételárat a jóváírástól számított 14 napon belül vissza utalja.

 

A terméket kérjük küldje ajánlva és biztosítva, mivel nem felelünk a termék elvesztéséért az hozzánk vezető úton. A terméket  ne küldje átvételre.

  

4. Szállítási feltételek

 

A termék rendelkezésre állásától függően, a megrendelés visszaigazolását követő lehető legrövidebb idő 1-10 napon belül szállítjuk, kivételes esetben lehet ez az idő hosszabb a vevővel való megállapodás alapján.

 

Szállítási címet a vevő adja meg. A megadott címre történő kézbesítéssel a szállítási folyamat befejezetnek tekintett. A termék össze szerelése nem képezi a szállítás részét. A megadott címre történő szállítást az eladó biztosítja. A küldemény mindig tartalmazza a számlát.

Futárszolgálattal történő szállítás esetén a termék eladási időpontjának a termék átvételi időpontja felel meg.

Házhozszállítást egész Magyarország területén biztosítunk. A szállítás díját a választott szállítási mód alapján határozzuk meg. A tényleges szállítási módot a Megrendelés részben választja ki.

  

5. Felelőség a termékhibákért, és jótállás

 

A vevő köteles ellenőrizni a terméket közvetlenül az átvétele után. Amennyiben észrevehető a csomagolás mechanikus sérülése, a vevő köteles ellenőrizni a terméket, és meghibásodás esetén jegyzetet készíteni a szállító jelenlétében. A termék biztosítva van 5,- EUR brutto feletti megrendelések esetében. A kiállított jegyzet alapján a kárfelmérő eljárás lezárulása után a vevőnek kellő árengedmény lesz biztosítva, vagy új terméket kap (biztosítás esetében az előző mondat szerint).

 

A termék átvételekor nem észlelt mechanikai sérülés esetében a reklamációt szükséges rögtön a termék átvétele után igényelni. A termék mechanikai sérülésére vonatkozó későbbi reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

 

Az ügyfél köteles a termék átvételekor (személyes vagy nem személyes) ellenőrizni a csomag teljességét. Futárszolgálattal való kézbesítés esetén a vevőnek reklamációs jegyzőkönyvet kell írnia a helyszínem a csomag hiányosságát illetően.

 

A jótállás nem vonatkozik a használat közben normál elhasználódású tárgyak esetében (vagy bizonyos részükre). Rövidebb életrartam tehát nem vehető hibának, így nem is reklamálható.

A Polgári Törvénykönyv kimondja, hogy a vevő jogosult panaszt tenni a fogyasztási cikkekben fellépő hibákért a termék megvásárlásától számított huszonnégy hónapon belül. Ez a bekezdés azonban
nem vonatkozik az elemek és akkumulátorok élettartamára. A kapacitáscsökkentés nem hiba, hanem az akkumulátor természetes jellemzője. Tekintettel arra, hogy az áruk normál használata során
elhasználódás következik be, a garancia csak akkor érvényesíthető, ha az akkumulátor megsérült. Az akkumulátor élettartama leggyakrabban a töltési ciklusok számához, de a töltés, lemerítés
és tárolás módjához is társul. Ezért a szokásos élettartam 6 hónap. De ez az akkumulátor élettartama, nem pedig a garanciális ideje! A jótállási idő azonban nem keverhető össze
a termék élettartamával! Az elemeket lemerült formában nem szabad hosszú ideig tárolni. 

 

A jótállási idő azon személyek részére, kik a terméket vállalkozás vagy üzleti célból használják nincs meghatározva a polgári törvénykönyvben. A jótállási időt a tényleges importőr vagy a gyártó határozza meg. .

 

A termék és a szerződés ellentmondása esetében a fogyasztónak joga van az úgynevezett "jogorvoslat elrendezésére", mégpedig:

- a termék ingyenes javítás általi eredeti állapotába való helyezése

- vételár arányos csökkentésével

- termék kicserélésével

- szerződés felbontásával

 

Először a fogyasztó kérvényezheti az eladótól a termék ingyenes javítását, vagy a termék ingyenes kicserélését. Vevőnek a termék kicseréléséhez csak akkor van joga, ha az a termék meghibásodását illetően nem aránytalan. Arról, hogy a hiba aránytalan, az hitelesített gyártó dönt, és írásban teszi meg a meghibásodás felbecsülését. Ezen döntés alapján a törvény adta lehetőségek szerint tesznek megefelelő lépéseket.

A termékhibákra vonatkozó felelőséget az eladónál lehet érvényesíteni, akinél a terméket megvásárolta. Ha a termék javítására más személy van megadva (pl. engedéllyel rendelkező szerviz), az eladó köteles fogadni a reklamációt. Az eladó köteles fogadni a reklamációt, de aztán továbbítja az engedéllyel rendelkező szerviznek. Az eladó a reklamációról azonnal dönt, bonyolult esetekben az engedéllyel rendelkező szerviz véleménye alapján. Ebbe az időbe nem számolódik bele a szakmai felülvizsgálatra fordított idő.

 

6. Személyes adatok védelme

 

Tiszteljük a magánéletét. Ahhoz, hogy méltó szolgáltatásokat tudjunk nyújtani önöknek, szükséges, hogy ismerjük néhány személyes adatát. Ezeket az adatokat védjük a visszaéllés ellen, és garantáljuk, hogy nem közöljük egy harmadik féllel az ön kapcsolattartási adatait, és a vásárlását illető információkat.

 

Ezen internetes üzlet használatával egyetért az ön által megadott információk, és a vásárlását illető információk gyűjtésével a fentebb meghatározott feltételek alapján. Az ügyfél regisztráció, újdonságok lekérése, felmérésekben való részvétel, és a regisztráció többi formájával automatikusan egyetért, hogy értesítve legyen az újdonságainkról a webáruházunkban, e-mail-ben, vagy telefonon. Ha nem fog igényt tartani ezen értesítések küldésére, lehetősége van ezt bármikor megszüntetni, ezen lehetőség pontos leírását minden küldött üzenetben megtalálja.

 

Az internetes üzletünk jogot tart fenn lemondani a biztonság garantálásáról ismeretlen tettes (Hacker) általi szerver támadás esetében. Csakis ebben az esetben nem érvényesek a fentebb meghatározott személyes adatok védelméről szóló feltételek.

 

7. Reklamáció/Reklamációs eljárás

 

Abban az esetben. ha a terméken hibát észlelt, kérjük az alábbiak alapján járjon el:

 

* Írja meg nekünk a panaszát e-mailben az info@jatekraj.hu-ra.

* Az eladó futárt küld a reklamált termékért, melynek a vevő átadja a reklamált terméket hiba leírással és a számla másolatával együtt.

* Az eladó köteles elintézni a reklamációt (igenlő vagy nemleges) legkésőbb a törvény által megadott határidőben ami 30 nap. Ezen határidő letelte  után a vevőnek joga van a vásárlási összeg visszatérítésére.

* Az eladó a reklamációt a termék gyártója szerint megadott utasítások alapján ítéli meg.

* Az eladó a terméket elküldheti a gyártónak megítélésre, illetve szakmai felülvizsgálatra.

* A reklamáció elismerése esetében az eladó a vevőnek elküldi az új, illetve a javított terméket.

* A vevő nem fizeti a szállítási költségeket.

* A reklamált terméket kérjük ne küldjék utánvéttel, mert nem lesz átvéve.